idź do: Zajęcia pozalekcyjne

idź do: Zajęcia wyrównawcze

idź do: Konsultacje

 

Zajęcia pozalekcyjne na rok szkolny 2018/2019

 

Lp.

Nazwisko

i imię

Nazwa zajęć

Termin

Sala

 

Czarnecka Agata

Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia – język polski

Wtorek – 8 lekcja

29

 

Dzikowska Katarzyna

Koło Języka Rosyjskiego

Poniedziałek – 8 lekcja

20

 

Dolecka Anna

SKS – siatkówka chłopców

Środa – 7 lekcja

śala OSiR

 

Gacek

Ewa

Koło Matematyczne

Konsultacje

Środa – 8 lekcja

Czwartek – 8 lekcja

43

43

 

Jurczenko Magdalena

Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania

Czwartek – godz. 17.00

salka kat.

 

Gonera

Marta

Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia – język niemiecki

Poniedziałek – 8 lekcja

9

 

Janicka

Wioletta

Wolontariat, organizacja akcji charytatywnych.

Przygotowanie do Konkursu Wiedzy o Ruchu Drogowym.

Zgodnie z harmonogramem imprez, uroczystości, akcji

świetlica

 

Kasprzycka -Żuk Sylwia

Koło chemiczne

konsultacje

wtorek – 8 lekcja

czwartek – 8 lekcja

4

4

 

Kąkol

Andrzej

Koło Matematyczne

 

Poniedziałek – 8 lekcja

43

 

Koreń

Robert

Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia / konsultacje

Wtorek – godz. 14.10

27

 

Kuchtyn Katarzyna

Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia – język niemiecki / konsultacje

Poniedziałek – 7 lekcja

Wtorek – 8 lekcja

28

28

 

Kuriata

Andrzej

Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia - matematyka

Piątek – 8 lekcja

41

 

Lenckowski Maciej

Zespół wokalny

Wtorek – 8 lekcja

5

 

Makowska – Przystał Michalina

Dyżur doradcy zawodowego

Poniedziałek – 1 lekcja

Wtorek – 2 i 5 lekcja

Czwartek – 5 lekcja

Piątek – 3 lekcja ( po wcześniejszym umówieniu się i za zgodą opiekunów prawnych

16

16

 

Marcinkowska Marzena

Koło Teatralne

konsultacje

Poniedziałek – 8 lekcja

wtorek – 7 lekcja

13

21

 

Marcinkowski Paweł

Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia - matematyka dla kl. 7, 8, 3

Wtorek – godz. 7.30 – klasy 7

Środa - godz. 7.30 – klasy 8

Czwartek – godz. 7.30 – klasy 3

42

42

42

 

Markowska Beata

Koło Czytelnicze

konsultacje

Piątek – 8 lekcja

6

 

Masalski

Waldemar

SKS – koszykówka (dziewczęta)

konsultacje

Wtorek – godz. 13.10 – 15.05

boisko OSiR

 

Ostryżniuk Lucyna

Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia – informatyka /

konsultacje

Poniedziałek – 8 lekcja

Środa – 8 lekcja

26

 

Piwońska-

Korona Jolanta

Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia – biologia /

konsultacje

Piątek – godz. 7.15

35

35

 

Peryga Gabriela

Młodzieżowy Klub Czytelniczy

Piątek – 8 lekcja

6

 

Przesławska Alicja

Koło Historyczne

Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia – historia

konsultacje

Wtorek – 8 lekcja

Czwartek – 8 lekcja

44

44

 

Radziejewska Urszula

Koło Fizyczne /

konsultacje

Wtorek – 7 i 8 lekcja

19

 

Skawińska Dorota

Koło Miłośników Pióra

Poniedziałek – godz. 7.15

34

 

Sołek Anna

Zajęcia biblioteczne

Poniedziałek – godz. 13.30 – 14.30

 
 

Strożek

Janusz

SKS – siatkówka dziewcząt

Wtorek – godz. 14.30 – 16.00

sala SP 3

 

Supernat

Łukasz

Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania

Czwartek   – godz. 17.00

salka kat.

 

Szybiak Katarzyna

Koło Teatralne /

konsultacje

poniedziałek – 8 lekcja

czwartek – 8 lekcja

świetlica

 

Tokarz Joanna

Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia – język angielski

Piątek – 7 lekcja

34

 

Zawiska Agnieszka

Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia – język niemiecki

Poniedziałek – 8 lekcja

20

 

Żurek

Paweł

SKS – piłka nożna

Wtorek – godz. 14.30 – 16.00

OSiR

 

Wika

Elżbieta

Pomoc w odrabianiu zdań domowych

Środa - 7 lekcja

gab. pedagoga

 

Kadlewicz

Elżbieta

Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia – język polski

Poniedziałek – godz. 7.15

świetlica

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwisko

i imię

Nazwa zajęć

Termin

Sala

 

Czarnecka Agata

Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia – język polski

wtorek – 8 lekcja

29

 

Gacek

Ewa

Koło Matematyczne

Konsultacje

Poniedziałek 7 – 8 lekcja

Środa – 8 lekcja

43

43

 

Gacek Magdalena

Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania

Czwartek – godz. 17.00

salka kat.

 

Gonera

Marta

Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia – język niemiecki

Poniedziałek – 7 lekcja

9

 

Janicka

Wioletta

Wolontariat . organizacja akcji charytatywnych. Przygotowanie do Konkursu Wiedzy o Ruchu Drogowym.

Środa – od godz. 14.10

świetlica

 

Jastrzębska Beata

Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia – język angielski

Wtorek – 8 lekcja

20

 

Kasprzycka -Żuk Sylwia

Koło chemiczne

konsultacje

Środa – 8 lekcja

Piątek – 8 lekcja

4

4

 

Kąkol

Andrzej

Koło Matematyczne

Poniedziałek – 8 lekcja

43

 

Koreń

Robert

Robotyka – koło zainteresowań

konsultacje

Czwartek – 7 lekcja i 8 lekcja

27

 

Kuchtyn Katarzyna

Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia – język niemiecki

Środa – 8 lekcja

 
 

Kuriata

Andrzej

Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia - matematyka

Piątek – 8 lekcja

 
 

Lenckowski Maciej

Zespół wokalny

Wyrównywanie różnic wynikających z RPL (muzyka, plastyka

Wtorek – 8 lekcja

Środa – 8 lekcja

5

 

Makowska – Przystał Michalina

Projekt „Bezpieczeństwo z BASF”

Koło Języka Angielskiego

Poniedziałek – 8 lekcja

Środa – 8 lekcja

16

16

 

Marcinkowska Marzena

Koło Teatralne

konsultacje

Czwartek – 8 lekcja

Czwartek – 7 lekcja

13

21

 

Marcinkowski Paweł

Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia - matematyka dla kl. 7, 2, 3

Koło Szachowe

Poniedziałek – godz. 7.30 – 8.00

Wtorek – godz. 7.30 – 8.00

Środa - godz. 13.20 – 14.05

42

42

42

 

Markiewicz Agnieszka

Projekt „Bezpieczeństwo z BASF”

konsultacje

Poniedziałek – 8 lekcja

35

 

Markowska Beata

Koło Czytelnicze

konsultacje

Wtorek – 7 lekcja

6

 

Masalski

Waldemar

SKS – koszykówka (dziewczęta)

konsultacje

Piątek – godz. 14.30 – 16.00

boisko OSiR

 

Ostryżniuk Lucyna

Wyrównywanie różnic wynikających z RPN (informatyka)

Poniedziałek 13.30 – 14.15

26

 

Piwońska-

Korona Jolanta

Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia – biologia

konsultacje

Piątek – godz. 7.15

35

35

 

Peryga Gabriela

Młodzieżowy Klub Czytelniczy

Wtorek – 8 lekcja

6

 

Ponieważ Katarzyna

Przygotowanie uczniów do uroczystości szkolnych / zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia – język niemiecki

Środa 14.15 – 15.00

28

 

Przesławska Alicja

Koło Historyczne

Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia – historia

konsultacje

Wtorek – godz. 14.15 – 15.00

Środa – godz. 14.15 – 15.00

44

44

 

Radziejewska Urszula

Koło Fizyczne

konsultacje

Wtorek – godz. 14.15 – 15.00

Poniedziałek - 7 lekcja

19

 

Skawińska Dorota

Koło Miłośników Pióra

Wtorek – 8 lekcja

34

 

Strożek

Janusz

SKS – siatkówka dziewcząt

Wtorek – godz. 14.30 – 16.00

 
 

Supernat

Łukasz

Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania

Czwartek – 7 lekcja

4

 

Szybiak Katarzyna

Koło Teatralne

konsultacje

czwartek – 8 lekcja

poniedziałek – 8 lekcja

świetlica

 

Zarzycka Katarzyna

Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia – geografia / wos (zamiennie)

konsultacje

Wtorek 14.15 – 15.00

27

 

Zawiska Agnieszka

Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia – język niemiecki

Wtorek – 8 lekcja

20

 

Zmysłowski Andrzej

Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia

konsultacje

Czwartek – godz. 14.15 – 15.30

20

 

Żurek

Paweł

SKS – piłka nożna

Wtorek – godz. 14.30 – 16.00

OSiR

 

Wika

Elżbieta

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego – NI

Czwartek – 1 lekcja

gab. pedagoga

 

Kadlewicz

Elżbieta

Zajęcia wspierające rozwój i zainteresowania ucznia – język polski

Czwsartek – 7.15-8.00

biblioteka

 Zajęcia wyrównawcze realizowane w roku szkolnym 2017 / 2018:  wróć

Lp.

Nazwisko

i imię

Nazwa zajęć

Termin

Sala

 

Czarnecka Agata

Zajęcia wyrównawcze – język polski dla kl. 7a, 7b, 3b

wtorek – 8 lekcja

29

 

Koreń

Robert

Zajęcia wyrównawcze – matematyka dla kl. 2

Zajęcia wyrównawcze – matematyka dla kl. 3

Środa - 8 lekcja

Wtorek – 8 lekcja

27

27

 

Kuriata

Andrzej

Zajęcia wyrównawcze dla kl. 7

Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2e

Czwartek – 8 lekcja

Środa – 8 lekcja

43

42

 

Marcinkowska Marzena

Zajęcia wyrównawcze – język polski dla kl. 7e, 2d, 2e, 3c, 3e

Środa – 8 lekcja

21

 

Marcinkowski Paweł

Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (dyskalkulia)

Czwartek – 7 lekcja

42

 

 

Markowska Beata

Zajęcia wyrównawcze – język polski dla kl. 2b, 7c, 3c

Wtorek – 7 lekcja

6

 

Skawińska Dorota

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia)

Terapia logopedyczna

Czwartek – 1 lekcja

Wtorek – 8 lekcja

Środa – 8 lekcja

34

34

34

 

Kadlewicz

Elżbieta

Zajęcia wyrównawcze – język polski dla kl. 7f i 7d

Wtorek – 8 lekcja

6

 

Gonera Marta

Zajęcia wyrównawcze – język niemiecki

Wtorek – 6 lekcja

9

Konsultacje rok szkolny 2017/2018                  wróć

Nazwisko i imię

Termin

Sala

Czarnecka Agata

Środa – 8 lekcja

28

Filipiak Jarosław

Wtorek – 8 lekcja

16

Gacek Ewa

Środa – 8 lekcja

43

Gacek Magdalena

Czwartek – godz. 17.00

Salka kat.

Gonera Marta

Poniedziałek - 7, 8 lekcja

9

Janicka Wioletta

Środa – 7 lekcja

świetlica

Jastrzębska Beata

Wtorek – 8 lekcja

20

Kadlewicz Elżbieta

Środa – godz. 14.10 – 14.55

biblioteka

Kasprzycka – Żuk Sylwia

Piątek – 8 lekcja

Uczniowie dojeżdżający umawiają się indywidualnie.

4

Kąkol Andrzej

Wtorek, środa, czwartek po uprzednim uzgodnieniu

41

Koreń Robert

Poniedziałek - 8 lekcja

27

Kuchtyn Katarzyna

Środa – 8 lekcja

28

Kucza Izabela

Poniedziałek – godz. 15.00

Uczniowie dojeżdżający umawiają się indywidualnie.

Stadion / sala SP nr 3

Kuriata Andrzej

Wtorek – godz. 14.10 – 15.10

43

Lenckowski Maciej

Wtorek – 8 lekcja

5

Makowska – Przystał Michalina

Środa – godz. 14.15 – 15.05

29

Marcinkowska Marzena

Środa – 7 lekcja

21

Marcinkowski Paweł

Poniedziałek, wtorek - godz. 7.30 – 8.00

42

Markiewicz Agnieszka

Czwartek – 8 lekcja

35

Markowska Beata

Piątek – 7 lekcja

Środa, piątek – długa przerwa

6

Masalski Waldemar

Piątek – godz. 14.30 – 15.30

Uczniowie dojeżdżający umawiają się indywidualnie.

OSiR

Ostryżniuk Lucyna

Poniedziałek – 7 lekcja

Wtorek / czwartek - po wcześniejszym uzgodnieniu

26

Pieprzyk Joanna

Środa, czwartek – godz. 14.15

(po wcześniejszym uzgodnieniu)

6

Piwońska - Korona Jolanta

Piątek – godz. 7. 15

35

Ponieważ Katarzyna

Wtorek – 13.15 – 13.30

Czwartek – godz. 7.30 – 8.00 / 13.15 – 13.30   (lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami)

 

Przesławska Alicja

Środa – 8 lekcja

44

Radziejewska Urszula

Poniedziałek – 7 lekcja

Wtorek – 8 lekcja

19

Skawińska Dorota

Wtorek – 8 lekcja

Inne terminy ustalane indywidualnie.

34

Strożek Janusz

Środa – 7 lekcja

pokój n-li wych. fiz.

Supernat Łukasz

Czwartek – godz. 16.00

Salka kat.

Szybiak Katarzyna

Wtorek – 7, 8 lekcja

Czwartek – 6, 7 lekcja

świetlica

Zarzycka Katarzyna

Wtorek – 8 lekcja

 

Zmysłowski Andrzej

Czwartek – 8 lekcja

20

Żurek Paweł

Poniedziałek – 8 lekcja

Uczniowie dojeżdżający umawiają się indywidualnie.

SP nr 3