Zastępstwa na dzień:

21 maja (wtorek)

 

  ZASTĘPSTWA:

 

  za: M. Marcinkowską     za:  B. Markowską
  klasa  nauczyciel zastępujący     klasa  nauczyciel zastępujący
1       1    
2 7b A. Zawiska za 7c
  2    
3 3e A. Przesławska
  3 NI Kam. zaj. odwołane
4  3e  M. Jurczenko za 8b
  4 6d A. Kuriata
5  3e P. Żurek za 7d
  5    
6       6    
7       7    
8       8    
 
 
 
 
  za: J. Piwońską - Koronę
    za:  M. Gonerę
  klasa nauczyciel zastępujący     klasa  nauczyciel zastępujący
1  7a  A. Przesławska za 7c
  1  7d wycieczka
2  3d P. Żurek
  2  7c (2/2)
wycieczka
3  8f U. Radziejewska za NI Zaw.
  3 8b (1/2) wycieczka
4 7d wycieczka
  4 8a (1/2) K. Kuchtyn
5 7b R. Koreń mat.
  5    
6 8b wycieczka
  6    
7       7    
8       8    


  za: A. Czarnecka
    za: Ł. Supernata
  klasa  nauczyciel zastępujący     klasa  nauczyciel zastępujący
1       1    
2       2 7e K. Zarzycka za NI A. W-O hist.
3       3 8c biblioteka A. Sołek
4 NI Marc. K. Zarzycka hist.
  4 8f P. Żurek
5 8a A. Dolecka za 7d
  5 3d W. Janicka
6 7c wycieczka
  6  3e P. Żurek za 7d
7 7c wycieczka
  7  7d
wycieczka
8       8    

 

  za: S. Kasprzycką - Żuk
    za:  E. Gacek
  klasa  nauczyciel zastępujący     klasa  nauczyciel zastępujący
1       1  3d P. Żurek
2       2  7d wycieczka
3  NI Marc. R. Koreń geogr.   3  7c wycieczka
4  NI Zaw. zaj. odwołane
  4  3b W. Janicka
5  8e wycieczka
  5  3b J. Tokarz za NI A. W-O
6  8d A. Dolecka za 7d
  6    
7  8c P. Żurek
  7  8e wycieczka
8       8    

 

  za: A. Kąkola
    za:  K. Szybiak
  klasa  nauczyciel zastępujący     klasa  nauczyciel zastępujący
1  8b  wycieczka   1  8c świetlica E. Wika
2  8b  wycieczka   2  7a  U. Radziejewska
3  8a L. Ostryzniuk za 8b   3  8e wycieczka
4  NI Kow. R. Koreń matem.
  4  8d U. Radziejewska za 7c
5       5  3a U. Radziejewska za 8b
6       6    
7       7    
8       8    

 

  za: D. Skawińską
    za:  M. Lenckowskiego
  klasa  nauczyciel zastępujący     klasa  nauczyciel zastępujący
1       1  3a U. Radziejewska
2       2    
3  NI A. W-O  zaj. odwołane   3  7d B. Markowska za NI Kam.
4  3d J. Tokarz za 8e
  4    
5       5  6d P. Marcinkowski za NI Zaw.
6  7e M. Marcinkowska za 8e
  6  6d  P. Marcinkowski za NI Zaw.
7  8d J. Pieprzyk za 8b
  7  7e A. Przesławska
8       8    

 

dyżur w dniu zastępstw:

 

 za: dyżur  nauczyciel zast
 M. Marcinkowską D2 J. Strożek
 M. Marcinkowską D5 E. Kadlewicz
 S. Kasprzycką - Żuk D5 A. Kuriata
A. Kąkola D1 K. Kuchtyn
 M. Gonerę D3 J. Tokarz zam. boiska
 E. Gacek D5 W. Janicka
 S. Kasprzycka - Żuk D7 P. Żurek
 K. Szybiak D 7:30 A. Dolecka
 E. Gacek D4 W. Janicka
K. Szybiak D1 J. Tokarz
D. Skawińską D7 E. Kadlewicz
J. Piwońska - Korona D4 E. Kadlewicz
Ł. Supernata D2 E. Kadlewicz
S. Kasprzycką - Żuk D4 A. Sołek
M. Lenckowskiego D6 E. Kadlewicz

 

 Uwagi

 

 

 

 

 * Klasa 7c i 7d - wycieczka do Warszawy (op. J.Piwońska - Korona, M. Gonera, A. Czarnecka, S. Kasprzycka - Żuk)

 * Klasa 8b i 8e - wycieczka do Trójmiasta (op. E. Gacek, A. Kąkol, K. Szybiak, Ł. Supernat)

 

Uczniowie pozostający w szkole dołączają: 7c do 7b, 7d do 7e,   

                                                              8b do 8d, 8e do 8f

 

 * Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II (M. Marcinkowska, B. Markowska)