powrót do strony głównej
zob. też: WSO - Gimnazjum Środa Śląska

Kryteria ocen i wymagania przedmiotowe
r. szk. 2017/2018

Uwaga: ze względu na obszerność materiału
wymagania edukacyjne publikujemy w postaci skompresowanej
 

biologia wymagania programowe kl. 7
chemia wymagania  system ocen
fizyka fiz 1  fiz 2  fiz 3  system ocen.
historia wymagania programowe
geografia wymagania programowe
matematyka wymagania programowe   system oceniania
informatyka wymagania  wymagania kl. 7
język niemiecki wymagania programowe I
wymagania programowe II
język polski system oceniania
wymagania kl. 7
język angielski system oceniania
religia system oceniania
technika system oceniania
wychowanie fizyczne system oceniania PSO-rs
wiedza o społeczeństwie wymagania programowe
edukacja dla bezpieczeństwa wymagania programowe
plastyka i muzyka wymagania muzyka
wymagania plastyka 1
wymagania plastyka 2