dane szkoły
Plan sytuacyjny Gimnazjum i SP nr 3 Informacje dla przyszłych gimnazjalistów Informacje dla klas III Gimnazjum w pigułce Osiągnięcia szkolne Najlepsi uczniowie Najlepsi sportowcy linki absolwentom i wyróżnionych
autobus (6 kB)
kursy autobusów
r.szk. 2016/17
BIP  dane osob.
Szk. Podst. nr 3  łącze SP 3 
S e k r e t a r i a t   Gimnazjum
dostępny codziennie
w godz. 8-15

* * *

Problemy wychowawcze "nie wygasną" ... - >> List otwarty 2015 pełny tekst

* * *

Komentarz w sprawie organizacji szkolnictwa podstawowego od r. szk. - 2017/18
pełny tekst na stronie →  Expressu Miejskiego Środy Śląskiej

* * *

List dolnośląskiego kuratora p. Romana Kowalczyka.
Cyt: SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY, w załączeniu przesyłam list Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej z 19 maja 2017 r. skierowany do rodziców, który podsumowuje pierwszy i najważniejszy etap wprowadzania zmian w polskiej oświacie.
Proszę o zapoznanie z jego treścią społeczność szkolną, szczególnie o zamieszczenie listu Pani Minister na stronie internetowej szkoły. Z wyrazami szacunku Roman Kowalczyk.

Czynimy zadość prośbie Pana Kuratora:

klasa 1a zaprasza
do obejrzenia szkolnego nagrania

menu strony   Aktualności, inne  menu strony

  na skróty ↓

G i m n a z j u m  rozpoczęło działalność 1 września 1999 r.
w budynku po Szkole Podstawowej nr 1. Od początku istnienia kieruje nim Włodzimierz Papacz.
Szkoła zatrudnia 36 nauczycieli i funkcjonuje w systemie jednozmianowym.

tablica pamiątkowa

W roku 2003 gimnazjum otrzymało imię Jana Pawła II.
Uroczystości nadania imienia odbyły się 23 kwietnia 2003 r.
przy udziale Metropolity Wrocławskiego;  napis głosi:
 Musicie od siebie wymagać,
nawet gdyby inni od was nie wymagali.

Od 1999 r. prowadzimy wymianę młodzieży
z niemiecką gminą Saterland.
W latach 2000-2003 młodzież brała udział w programie UE "Socrates–Comenius" wraz ze szkołami:
Schulzentrum Saterland, Česká Třebová
oraz Meppel z Holandii.


Wspomnienie 2015 - Joanna Porosińska   tragicznie zmarła - Daria Łata
adres internetowy administracji stroną