powrót do strony głównej

NASZE    W PIGUŁCE

łówne informacje o naszej szkole
ilość uczniów – około 330,
mamy 14 oddziałów: 5 klas I, 5 klas II i 4 klasy III,
nauczycieli – 41,
a chociaż budynek naszej szkoły jest mały i ciasny, jednak miły i przytulny,
zaś o czystość i estetykę budynku dba sympatyczna pani woźna i miłe panie sprzątaczki,
jak i niezawodny pan konserwator - opiekuje się wyposażeniem i sprzętem szkolnym,
ulgę dla zdrowia niesie - pani Anna Polinowska - pielęgniarka, którą znacie ze swojej szkoły,
mamy małą bibliotekę i czytelnię, ale jest tam bardzo przytulnie (są cztery komputery z dostępem do internetu).
 
 
Jest również pracownia komputerową oraz laboratorium językowe
Prócz sali gimnastycznej - nie mamy własnej, więc na lekcje wychowania fizycznego chodzimy na stadion, na halę OSiR lub... na salę do Waszej szkoły; od roku szkolnego 2012/2013 są prowadzone zajęcia na basenie.
20 groszy, albo coś koło tego, i pani bibliotekarka skseruje Ci potrzebne materiały.
w większości sal lekcyjnych znajduje się sprzęt audio-video.
Średzkich łakoci posmakujesz w dobrze zaopatrzonym sklepiku szkolnym.
Śledzimy nowe trendy w nauczaniu, stąd dobrze wyposażone w sprzęt multimedialny gabinety: historyczny, matematyczny, fizyczny i geograficzny.
imnazjum w Internecie

Od czterech lat nasze gimnazjum posiada własną stronę internetową.
Klikając na www.gimnazjumsrodasl.pnet.pl, znajdziesz wszystkie informacje na temat szkoły, obowiazujących w niej przepisów, sprawdzisz plan lekcji, zastępstwa,
obejrzysz zdjęcia z uroczystości i imprez.
Trzy lata temu uruchomiliśmy elektroniczne wyciągi z dzienników lekcyjnych - raz w miesiącu przesyłamy rodzicom emailem informacje o frekwencji, ocenach i zachowaniu uczniów.

adiowęzeł

U nas nie ma nudy na przerwach.
Szkolny radiowęzeł prowadzą wybitni specjaliści.
Można też przesyłać pozdrowienia lub zamówić ulubioną piosenkę.

zecznik Praw Ucznia

Od roku 2003 w naszej szkole działa Rzecznik Praw Ucznia.
Wybierają go spośród nauczycieli wszyscy uczniowie gimnazjum w głosowaniu,
które odbywa się w czerwcu raz na dwa lata.
Obecnie funkcję tę pełni nauczyciel geografii - pan Robert Koreń.

unktowe ocenianie

W naszej szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania.
Jego zasady omówią wam dokładnie wychowawcy klas we wrześniu.
Punktowa ocena obowiązuje też na historii - u pani Alicji Przesławskiej oraz
na fizyce - u pani Urszuli Radziejewskiej.

ymiana polsko – niemiecka

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły współpracują ze szkołą niemiecką z Saterlandu.
Wymiana odbywa się dwa razy w roku szkolnym - we wrześniu niemieccy uczniowie przyjeżdżają do nas, a my odwiedzamy ich w maju
Koordynatorem wymiany jest nauczycielka języka niemieckiego - pani Marta Gonera.

imnazjada

Na początku roku szkolnego uczniowie klas pierwszych uczestniczą w imprezie integracyjnej
pod nazwą GIMNAZJADA.   W tym dniu nie ma zwykłych lekcji.
Gimnazjada rozpoczyna się około południa i trwa do wieczora.
Podczas wyjazdowej imprezy odbywa się uroczyste pasowanie na gimnazjalistę, wiele ciekawych konkursów i imprez plenerowych z ogniskiem, grillem i kiełbaskami.
W scenariuszu przewidziano także szkolną dyskotekę.

zień Wiosny

W sposób szczególny obchodzimy w szkole nadejście Wiosny.
W Dniu Wiosny zamiast zwykłych lekcji odbywają się imprezy
o charakterze edukacyjno–rekreacyjnym.
Klasy pierwsze uczestniczą w turnieju sportowym
oraz rozgrywkach sprawdzających wiedzę i umiejętności z zakresu obrony cywilnej.
Klasy drugie odbywają zwiad terenowy: Moje miasto znane, a jednak nieznane.
Klasy trzecie przygotowują prezentacje w ramach projektu Europa - nasz wspólny dom.

rojekt edukacyjny

Począwszy od roku szkolnego 2010/2011, wszyscy uczniowie klas drugich realizują gimnazjalny projekt edukacyjny. Tematykę prac proponują nauczyciele,
ale uczniom pozostawia się swobodny wybór jednego z projektów.
Nad realizacją zadania uczniowie pracują prawie cały rok szkolny, a uroczysta prezentacja efektów ich pracy odbywa się w Domu Kultury podczas obchodów Dnia Wiosny.

iganty

Dużo uwagi poświęcamy uczniom klas trzecich, którzy opuszczają naszą szkołę.
Co roku przygotowujemy dla nich imprezę pożegnalną. Głównym punktem programu,
oprócz występów artystycznych, jest rozdawanie nagród - tzw. Gigantów.
Wręczamy je uczniom w następujących kategoriach:
najlepszy uczeń, najlepszy sportowiec, najsympatyczniejszy uczeń.

siągnięcia naszych uczniów

Nasi uczniowie mogą pochwalić się osiągnięciami dydaktycznymi i sportowymi.
Są laureatami i finalistami Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego zDolny Ślązak Gimnazjalista z: matematyki, fizyki, języka polskiego, języka angielskiego, biologii i historii.
Zajmują także czołowe miejsca w:

 • Międzynarodowym Konkursie Fizycznym Lwiątko,
 • Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego,
 • Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego,
 • Dolnośląskim Konkursie Gimnazjalistów o Puchar Prezydenta Wrocławia Liga naukowa,
 • Dolnośląskich Meczach Matematycznych,
 • Powiatowym Konkursie OMNIBUS NAUK PRZYRODNICZYCH,
 • Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezja Jana Pawła II,
 • Powiatowym Konkursie Matematycznym,
 • Powiatowym Konkursie Ortograficznym,
 • Powiatowym Konkursie Biologiczno-Chemicznym,
 • Międzygimnazjalnej Lidze Zadaniowej - konkurs matematyczny,
 • Ogólnopolskim Konkursie Młodzież zapobiega pożarom,
 • Ogólnopolskiej Olimpiadzie PCK - Promocja Zdrowego Stylu Życia,
 • Powiatowym Konkursie Fotograficznym Powiat średzki w obiektywie,
 • Powiatowym Konkursie Wiedzy o Ruchu Drogowym,
 • Powiatowym Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych im. Urszuli Boczar,

asza szkoła
należy do Dolnośląskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Uczniów Zdolnych.

Współpracujemy z XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.
W ramach współpracy w gimnazjum odbywają się warsztaty dla polonistów
oraz zajęcia laboratoryjne z chemii i fizyki prowadzone przez nauczycieli tego Liceum.
Uczestniczą w nich także nasi uczniowie,
zaś uzdolnieni matematycznie gimnazjaliści klas drugich i trzecich
biorą udział w obozach naukowych organizowanych przez XIV LO.

d roku szkolnego 2007/2008
współpracujemy z Politechniką Wrocławską.

W tym roku szkolnym, w zajęciach prowadzonych przez wykładowców wyższej uczelni, wzięło udział 28 naszych uczniów.

ajzdolniejsi absolwenci gimnazjum

kontynuują naukę w renomowanych liceach wrocławskich, zdobywając laury w olimpiadach ogólnopolskich, a następnie podejmują kształcenie na uznanych krajowych uczelniach.

sza szkoła
organizuje wiele zajęć pozalekcyjnych.

Zainteresowani uczniowie uczęszczają na zajęcia kół:
plastycznego, teatralnego, matematycznego, chemicznego, biologicznego,
historycznego, fizycznego, klubu europejskiego.
Możesz także trenować sport na zajęciach SKS, tańczyć w zespołach tanecznych: dyskotekowym i ludowym oraz podjąć pracę w Samorządzie Uczniowskim.

d roku 2006 uczestniczymy w kampanii społecznej
i rokrocznie otrzymujemy certyfikat Szkoła bez przemocy.

d roku 2007 uczestniczymy
w programie profilaktycznym Trzymaj formę.

w październiku we wszystkich klasach pierwszych

pani pedagog i pani psycholog przeprowadzają warsztatowe zajęcia integracyjne;
odbywają się one zamiast planowanych lekcji, uczestniczy w nich także wychowawca klasy,
 
♥   około 14 lutego samorząd uczniowski organizuje Miłosną Pocztę - wszystkie
przygotowane przez uczniów kartki i liściki są uroczyście wręczane adresatom przez Walentynkowych Listonoszy,
♥   w grudniu odwiedza naszą szkołę Święty Mikołaj -
ma piękne szaty, rozdaje prezenty i przepyszne cukierki,
♥   nasz samorząd uczniowski organizuje wiele akcji charytatywnych
(Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Adopcja Na Odległość, Caritas).

ażdego ważnego problemu

z uwagą i zrozumieniem wysłucha szkolny pedagog lub szkolny psycholog.

ni szczególne naszej szkoły:

 • Dni otwarte
 • zwiedzanie szkoły - dla szóstoklasistów,
 • pożegnanie klas III,
 • program artystyczny; Giganty Roku.

rugiego września 2013
spotkamy się w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej
i spędzimy tu razem trzy lata
.

szystkie adresy szkolne:

Gimnazjum im. Jana Pawła II
ul. Tadeusza Kościuszki 62
55-300 Środa Śląska

 
tel./fax:  (071)3173064
 
adresy elektroniczne:
sekretariatu -  gimnazjum@srodaslaska.pl
korespondencji z rodzicami -  gimnazjum_srodasl@pnet.pl
strony internetowej -  www.gimnazjumsrodasl.pnet.pl

szczegółowe informacje:
- o szkole, dokumentach i obowiązujących procedurach
znajdziesz w Przewodniku dla Wszystkich,
- o osiągnięciach uczniów Gimnazjum tutaj